O nás

Trocha historie

v roce 1999 – první zkušební ponory ve spolupráci se Svazem paraplegiků – Centrem Paraple www.paraple.cz

od roku 2000 – pravidelné potápěčské kurzy v bazénu

v roce 2002 – první potápěčský pobyt u moře (ostrov Pag – Chorvatsko)

od roku 2003 – pravidelné potápěčské pobyty u moře (ostrov Elba - Itálie)

v dubnu 2004 – registrace Občanského sdružení Restart

od roku 2005 – pravidelné týdenní kurzy zakončené ponory ve volné vodě s možností získání kvalifikace potápěč * úrovně I, II, III ve výcvikovém systému UDI.

od roku 2009 – spolupráce se Sportovním klubem vozíčkářů www.skvpraha.org

v letech 2008, 2009 a 2010 účast na akci “Žiju stejně jako Ty” www.zijustejnejakoty.cz

od roku 2013 – každoroční potápěčské pobyty u korálových útesů (Marsa Shagra - Egypt)

v dubnu 2016 - zápis RESTART, z.s.

↑ zpět nahoru

Pro koho to děláme?

Přístrojové potápění s občanským sdružením Restart je primárně určeno lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života. Potápění hendikepovaných osob lze absolvovat pouze po konzultaci s ošetřujícím nebo odborným lékařem.

↑ zpět nahoru

Proč to děláme?

Přístrojové potápění umožňuje člověku s tělesným postižením pohyb pod vodou bez jakýchkoliv kompenzačních pomůcek. Odkládá vozík či berle a je mobilní bez jejich použití. Pohyb ve vodě jim přináší iluzi pocitu síly a nezávislosti. Ověřili jsme si, že osoby s poraněním míchy jsou schopny téměř samostatného pobytu pod hladinou. Přináší to obohacení nejen jejich života, ale i života nás zdravých. Potápění je zdrojem nových prožitků a přináší radost z pohybu, z vlastní síly, ale i nárůst sebevědomí, fyzické kondice a psychické rovnováhy. To vše je doprovázeno setkáním s novými přáteli. Potápění také poskytuje uspokojení ze zvládnutí složité techniky a zároveň pocit úzkého kontaktu s přírodou.

↑ zpět nahoru

Co máme za sebou?

Po sedmnácti letech činnosti máme uskutečněno s vozíčkáři bezpočet ponorů v bazénech a téměř 800 ponorů ve volné vodě (2/3 v moři, 1/3 v lomech). Vycvičili jsme dvanáct aktivních potápěčů - vozíčkářů (4 kvadruplegiky, 8 paraplegiků- pět jich obdrželo potápěčskou kvalifikaci) a přes 100 vozíčkářů bylo seznámeno s přístrojovým potápěním.

↑ zpět nahoru

Naše plány

Zájemců o potápění z řad vozíčkářů každým rokem přibývá. Cena za potápěčskou akci, podmínka osobního asistenta a další nutné výdaje však počet zájemců omezuje. Rádi bychom umožnili přístrojové potápění všem zájemcům - vozíčkářům a dále bychom rádi cvičili i nové potápěče asistenty.

Postupně se stáváme zkušenějšími potápěči-asistenty obeznámenými se specifickou problematikou kvadruplegie a paraplegie. To nám umožnilo, že jsme rozšířili svou činnost od poúrazových poranění míchy i k některým vrozeným postižením (dětská mozková obrna) a získaným onemocněním (myopatie - svalová distrofie). Používáme kvalitní potápěčský výcvikový program pro hendikepované osoby, vždy s přihlédnutím na individuální možnosti jedince. Udělali jsme významný krok k rozšíření výběru sportovních aktivit takto postižených osob a tím se nám rovněž podařilo zapojit hendikepované do sportovní činnosti zdravých. Naší snahou je umožnit certifikovaným absolventům našich kurzů uskutečňovat cesty za potápěním i bez asistence Restartu. Dokladem úspěšnosti tohoto záměru je řada realizovaných výletů našich kamarádů vozíčkářů například do Egypta k Rudému moři, na rakouská jezera a na další místa se zajímavými potápěčskými lokalitami.

Věnujeme se potápění vozíčkářů v našem volném čase a bez finančního zisku. Jakýkoliv finanční dar nám pomáhá rozšiřovat naše aktivity a umožňuje odkrýt dalším zájemcům svět pod hladinou.

↑ zpět nahoru

Náš tým

 • Jaroslav Bečka - instruktor I**UDI/CMAS/IANTD
 • Tomáš Mirčev - instruktor I*IANTD
 • Ing. Petr Abrhám - instruktor I*IANTD
 • Mgr. Ilona Kolková - potápěč asistent P***UDI, P***CMAS
 • Pavel Hrubý - potápěč asistent P****UDI, P*CMAS
 • František Srnec - potápěč asistent P***CMAS
 • Karel Císař - potápěč asistent P**CMAS
 • MUDr. Tomáš Mašek - potápěč asistent P*UDI, týmový lékař
 • Mgr. Jan Mikeš - potápěč asistent P**CMAS/NITROX
 • Ing. Jan Hamerník Ph.D. - potápěč asistent P**UDI
 • Václav Herget - potápěč asistent (t.č. na dislokované základně v Austrálii)
 • Tomáš Lehmann - potápěč asistent EANx, Full Cave diver, doprava autobus
 • Mgr. Lenka Mirčeva - potápěč asistent P**UDI
 • Šárka Abrhámová - potápěč asistent OWD IANTD, administrativní podpora
 • Jaroslava Císařová - rehabilitace
 • MgA. Zdravka Mirčeva - potápěč asistent P**UDI, design Restart
 • Aleš Novotný - webmaster

… a další kamarádi :-)

↑ zpět nahoru